Inschrijven van nieuwe patiënten is weer mogelijk. Wij zijn open voor patiënten in postcode gebied 3012-3015 en 3021. Klik hier of kom langs op de praktijk.

Huisartsenpraktijk de Jong

Disclaimer en klachten

Een disclaimer voor de informatie op deze website vindt u hier

Heeft u een klacht?
De medewerkers van het Gezondheidscentrum Mariastraat willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Hieronder leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Gesprek
Wij adviseren u eerst te gaan praten met de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft.  Onze ervaring is dat in een gesprek met de medewerker de problemen meestal worden opgelost. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met de intern coördinator, tevens klachtenfunctionaris, van het Gezondheidscentrum Mariastraat middels dit contactformulier.
De intern coördinator probeert samen met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen.

Klachtencommissie

Komt u er met uw zorgverlener of de intern coördinator niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de SKGE. 

Voor meer informatie klik hier.

  

A disclaimer for the information on this website can be found here.

Complaints

Do you have a complaint?

The employees of the Healthcare Centre Mariastraat want to be of service to you as good as possible. Still it can happen that you are not satisfied about us. In that case you can file a complaint.

Read how to do that below.

Conversation
We advise you to first talk things over with the employee whom the complaint concerns. Our experience is that, most of the time, during such a conversation with that employee the problems get solved.

Should this not be the case, then you can contact the internal coordinator of the Healthcare Centre Mariastraat by this form.

The internal coordinator will, as soon as possible, try to find a solution together with you or adjudicate.

Complaints commission
If you cannot get things sorted out either with the employee or the internal coordinator, you can file a complaint at the SKGE

For further information click here